شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبرد

عضویت در شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی

قابل توجه دانشجویان و اساتید گرامی جهت استفاده از حمایت های شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی برای اجرای پروژه های تحقیقاتی به ویژه خدمات ژنتیک و بیوتکنولوژی می توانید با مراجعه به صفحه شرکت سلول کاوشگر ژن پژوه (لینک زیر)…