آژماشگاه سلول کاوشگر

* شرکت سلول کاوشگر با بهره‌گیری از دانش تخصصی ژنتیک و بیوتکنولوژی در حوضه‌های علوم کشاورزی، منابع طبیعی، میکروبیولوژی و زیست‌شناسی جانوری-گیاهی و تجربه اجرای بیش از 300 پروژه تحقیقاتی برای مراکز تحقیقاتی، دانشگاه‌ها و شرکت‌های خصوصی، آمادگی ارائه خدمات آزمایشگاهی، مشاوره و همکاری در اجرای پژوهش‌های محققین گرامی می‌باشد.